Juridische kennisgeving

UITGAVE/PUBLICATIE VAN DE SITE

Site gemaakt, onderhouden en gehost door het agentschap Studio Plune.
Communicatiebureau: Studio Plune
3 rue Alessandro Volta, 44470 Carquefou
Tel : 02 40 56 87 55

Algemene informatie :

De website www.lescochards.com wordt gepubliceerd door : CAMPING LES COCHARDS, 1 rue du camping, 41110 SEIGY

Siret nummer 80039659000021
RCS FR81800396590
Aandelenkapitaal: €10.000,00
Intracommunautair BTW-nummer: FR42307400770

Verantwoordelijk voor de publicatie: Camping Les Cochards
Telefoon: 02 54 75 15 59
E-mail : contact@lescochards.com

Site gemaakt, onderhouden en gehost door STUDIO PLUNE

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de activiteit van een internetsite na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op het Internet niet gewaarborgd is en dat elke Internetgebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

Persoonlijke gegevens:

De door u ingevoerde informatie wordt door CAMPING LES COCHARDS geregistreerd, geanalyseerd en voor verwerking doorgegeven aan de verschillende betrokken diensten. Het kan ook door CAMPING LES COCHARDS worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Als u dit niet wenst, kunt u ons dat laten weten door te schrijven naar onderstaand adres. U beschikt over het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, overeenkomstig de voorwaarden van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de beheerder van de site op het volgende adres CAMPING LES COCHARDS, 1 rue du camping, 41110 SEIGY
U kunt ook de verwijdering van uw persoonsgegevens aanvragen op onze RGPD-pagina om alle gegevens die op u betrekking hebben automatisch te verwijderen.

Copyright :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element van de site, via welk procédé of medium dan ook, is verboden en vormt een ongeoorloofde inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan inhouden.